Buradasın

İçerik

Veri Gizlilik Beyanı

Şirketimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Veri koruma, K.A.'nın yönetimi için çok önemlidir. Schmersal GmbH & Co. KG (bundan sonra “KAS” olarak anılacaktır).

Etkilenen kişinin adı, adresi, e-posta adresi veya telefon numarası gibi kişisel veriler her zaman Genel Veri Koruma Yönetmeliği doğrultusunda ve KAS için geçerli olan ülkeye özgü veri koruma yönetmeliklerine uygun olarak işlenir. Bu veri gizliliği beyanı ile şirketimiz, topladığımız, kullandığımız ve işlediğimiz kişisel verilerin kapsamı ve kapsamı hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istiyor. Ayrıca, bu veri gizliliği bildirimi, etkilenen kişilere haklarının verildiğini bildirir.

İşlenmeden sorumlu kuruluş olarak KAS, bu web sitesi aracılığıyla işlenen kişisel veriler için mümkün olan maksimum korumayı sağlamak için çok sayıda teknik ve organizasyonel önlem uygulamaya koymuştur. Ancak, internet tabanlı veri transferleri her zaman güvenlik boşluklarına sahip olabilir, bu nedenle mutlak koruma garanti edilemez. Bu nedenle, tüm etkilenen kişiler, örneğin telefonla alternatif yöntemler kullanarak kişisel verileri iletme hakkına sahiptir.

1. Tanımlar

KAS veri gizliliği bildirimi, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nde (GDPR) Avrupa direktifi ve düzenleyici düzenleyiciler tarafından kullanılan tanımlara dayanmaktadır. Veri gizliliği bildirimimiz hem kamu hem de müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için açık, okunaklı ve anlaşılabilir olmayı hedeflemektedir. Bunu garantilemek için kullanılan terimleri açıklayarak başlamak isteriz.

Bu veri gizliliği bildiriminde aşağıdaki terimleri diğerleri ile birlikte kullanırız:

 • a) Kiisel veriler
  Kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye (bundan sonra “etkilenen kişi” olarak anılacaktır) ilişkin tüm bilgilerdir. Doğal bir kişi, isim, kimlik numarası, konum bilgisi, çevrimiçi kullanıcı adı veya fiziksel ifadesi olan bir veya daha fazla özellik gibi bir kodun atanması yoluyla doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanabiliyorsa tanımlanabilir olarak kabul edilir. Bu gerçek kişinin fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği.
 • b) Etkilenen kişi
  Etkilenen kişi, kişisel verileri işlenmekten sorumlu kuruluş tarafından işlenen tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişidir.
 • c) İşlem
  İşleme, kayıt, düzenleme, dosyalama, kaydetme, uyarlama veya değiştirme, okuma, sorgulama, kullanma, yayınlama, dağıtım yoluyla yayınlama veya otomatik işlem yapma gibi kişisel prosedürlerle kişisel veri ile bağlantılı olarak yrütülen herhangi bir süreç veya işlem dizisidir. Başka bir yayın şekli, karşılaştırma, bağlama, kısıtlama, silme veya imha etme.
 • d) İşlemenin kısıtlanması
  İşlemenin kısıtlanması, kaydedilen kişisel verilerin gelecekteki işlemlerini kısıtlamak amacıyla işaretlenmesini içerir.
 • e) Profil oluşturma
  Profil oluşturma, kişisel verilerin, özel bir şahsa ilişkin belirli kişisel yönlerini değerlendirmek amacıyla, özellikle iş, mali durum, sağlık, kişisel tercihler, ilgi alanları ile ilgili konuları analiz etmek veya tahmin etmek için kişisel verilerin işlenmesini sağlayan her tür otomatik işlemdir. Bu gerçek kişi için güvenilirlik, davranış, konum veya yer değiştirme.
 • f) Pseudonymisation
  Takma ad verme kişisel verilerin, kişisel verilerin daha fazla bilginin dahil edilmesine gerek kalmadan belirli bir etkilenen kişiye atfedilemeyeceği şekilde, bu ek bilgilerin ayrı bir şekilde depolanmasını ve teknik ve organizasyonel önlemlere tabi olduğunu garanti eder. Kişisel veriler tanımlanmış veya tanımlanabilir bir doğal kişiye atfedilemez.
 • g) Sorumlu kuruluş (işlenmek üzere)
  İşlenmeden sorumlu organ, kişisel verilerin işlenmesi ve amaçlarına ilişkin kararları tek başına ya da başkalarıyla birlikte kullanan doğal ya da tüzel kişi, otorite, tesis ya da benzer bir kurumdur. Eğer amaç ve işlem araçları Birlik hukuku veya Üye Devletin yasası ile tanımlanmışsa, o zaman sorumlu birim, Birlik hukuku veya Üye Devletin yasasına uygun olarak belirli bir atama kriterlerine tabi olabilir.
 • h) Sipariş işlemcisi
  Sipariş işlemcisi, sorumlu olan kişi adına kişisel verileri işleyen doğal veya tüzel kişi, otorite, tesis veya diğer bir kurumdur.
 • i) Alıcı
  Alıcı, üçüncü bir taraf olup olmadığına bakılmaksızın, kişisel verilerin ifşa edildiği gerçek veya tüzel kişi, yetki, tesis veya diğer organlardır. Ancak, Birleşmiş Milletler yasasına veya Üye Devletin yasasına uygun olarak özel bir soruşturma emri doğrultusunda kişisel veriler alan yetkililer, alıcı olarak kabul edilmez.
 • j) Üçüncü taraflar
  Üçüncü bir taraf, etkilenen kişi, sorumlu kurum, sipariş işlemcisi ve bedenin sorumluluğu altında veya sipariş işlemcisinin doğrudan sorumluluğu altında kişisel verileri işlemden geçirme yetkisine sahip kişiler dışında gerçek veya tüzel kişi, yetki, tesis veya başka bir kurumdur.
 • k) Onayı
  Onay, etkilenen kişi tarafından, kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenmesiyle mutabakata varıldıklarını teyit eden bir beyan veya açık bir onay olarak, bilgilendirilmiş ve açıklanamayan bir biçimde serbestçe verilen herhangi bir anlaşmadır.

2. İşlemden sorumlu kuruluşun adı ve adresi

Genel Veri Koruma Yönetmeliği, Avrupa Birliği Üye Devletlerinde geçerli olan diğer veri koruma yasaları ve diğer veri koruma yönetmeliklerine uygun olarak, sorumlu kuruluş:

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti.
Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5
Gardenya Plaza 5 Kat:2 Daire:2
34758 Ataşehir
İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 532 111 27 16 (PBX)
E-Mail: info-tr@remove-this.schmersal.com

Website: http://www.schmersal.tr

3. Veri koruma görevlisinin adı ve adresi

İşlemden sorumlu kuruluşun veri koruma yetkilisi:

Data protection officer
Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5
Gardenya Plaza 5 Kat:2 Daire:2
34758 Ataşehir
İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 532 111 27 16 (PBX)

E-Mail: info-tr@remove-this.schmersal.com

Etkilenen tüm kişiler, veri gizliliği ile ilgili herhangi bir soru veya önerileri varsa, herhangi bir zamanda doğrudan veri koruma memurumuzla iletişime geçebilirler.

4. Genel veri ve bilgilerin kaydı

KAS web sitesi, siteye etkilenen kişi veya otomatik sistem tarafından her erişildiğinde bir dizi genel veri ve bilgi kaydeder. Bu genel veriler ve bilgiler sunucudaki geçici dosyalarda geçici olarak kaydedilir. Aşağıdaki veriler müdahaleniz olmadan ve otomatik olarak silinene kadar kaydedilir: (1) tarayıcı türleri ve kullanılan sürümler, (2) erişim sistemi tarafından kullanılan işletim sistemi, (3) bir erişim sisteminin web sitemize ulaştığı internet sayfası. (yönlendirici olarak bilinir), (4) web sitemizin cihaz tarafından erişilen alt sayfaları, (5) internet sitesine erişim tarih ve saati, (6) bir İnternet Protokolü adresi (IP adresi), (7) Bilgi teknolojisi sistemlerimize saldırı olması durumunda, erişim cihazının İnternet Servis Sağlayıcısı ve (8) diğer benzer veri ve bilgileri risklere karşı savunmak için kullanılır.

KAS, bu genel veri ve bilgilerin kullanımından etkilenen kişi hakkında bir şey çıkaramaz. Bu bilgiler, (1) web sitemizin içeriğini doğru bir şekilde iletmek için, (2) web sitemizin içeriğini optimize etmek ve bunun için reklam vermek için, (3) bilgi teknolojisi sistemlerimizin sürekli işlevselliğini ve teknolojisini sağlamak için gereklidir. internet sitemiz ve (4) cezai soruşturma makamlarına, siber saldırı durumunda cezai soruşturma için gerekli bilgileri sağlamak. Anonim olarak toplanan bu veri ve bilgiler, KAS tarafından, iş yaptığımız kişisel veriler için optimum düzeyde bir koruma sağlamak amacıyla, şirketimiz bünyesinde veri koruma ve güvenliğini artırmak amacıyla, istatistiksel amaçlarla değerlendirilmektedir. Sunucu günlük dosyalarındaki anonim veriler, etkilenen kişi tarafından sağlanan tüm kişisel verilerden ayrı olarak saklanır.

Bu veri işleme için yasal dayanak, 6. maddedir. 1, fıkra 1, f harfi, GDPR.

5. Sitemize kayıt olmak

Etkilenen kişi, kişisel verileri girerek işlemden sorumlu kuruluşun web sitesine kaydolma seçeneğine sahiptir. İşlemden sorumlu gövdeye iletilen kişisel veriler, kayıt işlemi için kullanılan giriş ekranı tarafından yakalanır. Etkilenen kişi tarafından girilen kişisel veriler, sadece kendi amaçları için işlenmek ve toplanmaktan ve kurtarılmaktan sorumlu kuruluşun iç amaçları için kullanılır. İşleme tabi tutulacak olan kuruluş, örneğin kişisel olarak sadece işlenmekle sorumlu vücudumuzun iç amaçları için kullanılan kurye şirketleri gibi bir veya daha fazla sipariş işlemcisine yönlendirmeyi yetkilendirebilir.

Etkilenen kişi, işlemden sorumlu kurumun web sitesinde kayıt yaptığında, İnternet Servis Sağlayıcısı (ISP) tarafından verilen IP adresi ve kayıt tarihi ve saati de kaydedilir. Bu veriler, hizmetlerimizin kötüye kullanılmasının önlenmesinin tek yolu olduğu için kaydedilir ve veriler gerektiğinde cezai suçları araştırmak için kullanılabilir. Bu bağlamda, bu verileri işlemden sorumlu kuruluşun güvenlik amaçları için saklamak gerekir. Bu veriler, yasal bir zorunluluk olmadıkça veya cezai soruşturma amacıyla yönlendirilmedikçe, üçüncü taraflara iletilmez.

Etkilenen kişinin tescili ve kişisel verilerin gönüllü olarak sağlanması, işlemden sorumlu olan bedeni, doğası gereği sadece kayıtlı kullanıcılara verilebilecek etkilenen kişi içeriğini veya hizmetlerini sunma yetkisine sahiptir. Kayıtlı kişiler, kaydettikleri verilere, istedikleri zaman işlemden sorumlu kuruluşun sistemlerinden tamamen değiştirilmiş veya silinmiş olma hakkına sahiptir.

Talep üzerine, işlemden sorumlu kuruluş, herhangi bir etkilenen kişiye, etkilenen kişi hakkında sahip olduğu kişisel bilgiler hakkında herhangi bir zamanda bilgi sağlayacaktır. . Buna ek olarak, işlemden sorumlu organ, aksi takdirde yapması için herhangi bir yasal zorunluluk olmaması kaydıyla, etkilenen kişinin talebi veya talimatı hakkındaki kişisel verileri düzeltecek veya silecektir. Bu veri gizliliği beyanında adı geçen veri koruma görevlisi ve işlemden sorumlu kuruluşun tüm çalışanları, bu konuyla ilgili olarak etkilenen kişinin iletişim kurmasını sağlayabilir.

6. Online katalog kullanımı

Çevrimiçi kataloğumuzun http://www.schmersal.net adresindeki web sitemizde kullanılması için, sorgunuzu ve siparişinizi işleme koymamız için çeşitli ek veriler talep edilmektedir. Aşağıdaki bilgiler gereklidir:

 • Ad
 • Adres
 • Telefon numarası
 • E-mail adresi
 • Company

Bu veriler aşağıdaki amaçlar için tarafımızdan işlenir:

 • Soruşturmayı işlemek

Bu veri işleme için yasal dayanak, 6. maddedir. 1, fıkra 1, mektup b, GDPR.

7. Bültenimize abone olmak

KAS web sitesinde, kullanıcılara şirket bültenimize abone olma seçeneği sunulur. Bülten sipariş edildiğinde işlenmeden sorumlu kuruluşa iletilen kişisel veriler, bu amaçla kullanılan giriş ekranına dayanmaktadır.

Açık rızalarını sanatla uyumlu olarak vermelerini sağlamak. 6, para. 1, madde 1, bir GSYİH'ya mektup gönderen KAS, müşterilerini ve iş ortaklarını şirket hizmetlerini düzenli aralıklarla bir bülten ile bilgilendirir. Şirketimizin bülteni sadece etkilenen kişi tarafından alınabilir (1) etkilenen kişi geçerli bir e-posta adresine sahipse ve (2) etkilenen kişi bülteni gönderecekse. Yasal nedenlerle, etkilenen kişi gönderilecek olan bültenin bir e-posta adresine ilk girdiğinde onay e-postası ile birlikte çift giriş prosedürü uygulanır. Bu onay e-postası, e-posta adresinin sahibinin bültenini etkilenen kişi olarak almasını onaylamak için kullanılır.

Haber bültenine abone olmak için, kayıt sırasında kullanılan bilgisayar sistemi ve kayıt tarihi ve saati için etkilenen kişinin İnternet Servis Sağlayıcısı tarafından verilen IP adresini de kaydederiz. Bu verilerin toplanması, etkilenen bir kişinin e-posta adresinin daha sonraki bir tarihte (olası) kötüye kullanılmasının izlenmesi için gereklidir ve bu sayede işlemden sorumlu kurum için yasal güvenlik sağlanır.

Haber bülteni aboneliği ile elde edilen kişisel bilgiler, bültenimizi göndermek için özel olarak kullanılmaktadır. Haber bülteni abonelerine, bülten servisi veya teknik şartlarda değişiklik yapılması gibi haber bülteni hizmetinin sağlanması için gerekli olduğu veya kayıt işleminin gerekli olduğu e-posta ile bilgi verilebilir. Bülten hizmetinin sağlanması için elde edilen kişisel veriler üçüncü şahıslara verilmez. Etkilenen kişiler, bültenimizden herhangi bir zamanda üyelikten çıkabilir. Haber bültenine abone olan etkilenen kişi tarafından verilen kişisel verilerin depolanmasına izin, herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Her bültende rızayı iptal etmek için bir link var. Ayrıca, herhangi bir zamanda ufranke@remove-this.schmersal.com adresine bir e-posta göndererek, diğer araçlarla işlemden sorumlu kuruluşu işlemekten veya bilgilendirmekten sorumlu kuruluşun web sitesinden doğrudan aboneliği iptal etme seçeneği de bulunmaktadır.

8. Bülten izleme

KAS bülteni izleme pikselleri olarak bilinenleri içerir. Bir izleme pikseli, logfile kaydetme ve analizini etkinleştirmek için HTML formatında gönderilen e-postalara gömülmüş minyatür bir grafiktir. Bu, çevrimiçi pazarlama kampanyalarının başarısının veya başarısızlığının istatistiksel bir değerlendirmesini sağlar. Gömülü izleme pikseli kullanılarak KAS, bir e-postanın etkilenen bir kişi tarafından açılıp açılmadığını ve e-postadaki bağlantıların etkilenen kişi tarafından tıklanıp tıklanmadığını anlayabilir.

Haber bültenlerinde yer alan piksellerin takibi ile toplanan bu kişisel veriler, bülteni göndermeyi en iyi hale getirmek ve gelecekteki haber bültenlerinin içeriğini etkilenen kişinin çıkarlarına daha uygun hale getirmek için ilemden sorumlu kuruluş tarafından saklanmakta ve analiz edilmektedir. Bu kişisel veriler üçüncü taraflara aktarılmaz. Etkilenen kişiler, bu durumda, her zaman çift katılım süreciyle ayrı ayrı verilen onay beyanlarını iptal etme hakkına sahiptir. İptal edildikten sonra, bu kişisel veriler işlemden sorumlu kuruluş tarafından silinir. Bülten aboneliğinden çıkma otomatik olarak KAS tarafından iptal olarak kabul edilir.

9. Çevrimiçi iletişim seçeneği

Yasal düzenlemelere dayanarak KAS web sitesi, şirketimiz ile hızlı elektronik iletişim kurmayı ve genel elektronik posta veya e-posta adresi de dahil olmak üzere bizimle doğrudan iletişim kurmayı sağlayan bilgileri içermektedir. Etkilenen bir kişi, e-posta yoluyla veya bir iletişim formu kullanarak işlem yapmaktan sorumlu kuruluşla iletişime geçerse, etkilenen kişi tarafından iletilen kişisel veriler otomatik olarak kaydedilir. Bu kişisel veriler, etkilenen bir kişi tarafından gönüllü olarak işleme tabi tutulacak olan kuruluşa verilmiş olup, soruşturmanın işlenmesi veya etkilenen kişiyle temas kurmak amacıyla saklanır. Bu kişisel veriler üçüncü taraflara aktarılmaz. Bizimle iletişim kurmak için veri işleme sanatı ile uyumludur. 6, para. 1, fıkra 1, gönüllü olarak verdiğiniz rızaya dayalı olarak bir GDPR'ye mektup yazınız.

10. Kişisel verilerin rutin olarak silinmesi ve engellenmesi

Yalnızca süreçleri işlemekten ve etkilenen kişi ile ilgili kişisel verileri depolanma amacını yerine getirmek için gerekli olan süre boyunca saklamaktan sorumlu olan veya Avrupa yönerge ve kanun düzenleyici veya diğer yasa koyucu, bunların yasa veya yönetmeliklerde saklanmasını gerektiriyorsa; İşlemden sorumlu kuruluşun uyması zorunludur.

Depolama gerekçesi artık geçerli değilse veya Avrupa direktifi ve kanun düzenleyici veya diğer uygun bir yasa koyucu tarafından öngörülen bir depolama süresi dolduğunda, kişisel veriler yasal gerekliliklere göre rutin olarak engellenir veya silinir.

11. Verilerin iletilmesi

Aşağıda listelenen amaçların dışında, kişisel verileriniz üçüncü taraflara aktarılmayacaktır. Kişisel verilerinizi yalnızca aşağıdaki durumlarda üçüncü taraflara ileteceğiz:

 • Açık rızanızı sanata uygun olarak verdiniz. 6, para. 1, fıkra 1, bir GDPR mektubu,
 • Sanat esasına göre iletme gereklidir. 6, para. 1, fıkra 1, hukuki hak taleplerinin yerine getirilmesi ya da savunulması için GDPR harfi ve verilerinize basılmamış verilerinizde baskın, özel bir menfaatiniz olduğunu varsaymak için hiçbir neden yoktur.
 • Eğer yönlendirme sanat esasına göre yasal bir zorunluluksa. 6, para. 1, fıkra 1, c harfi GDPR veya
 • Kanuna göre izin verilir ve sözleşmeye bağlı ilişkilerin sanata uygun olarak işlenmesi için gereklidir. 6, para. 1, fıkra 1, b harfi GDPR.

12. Etkilenen kişinin hakları

 • a) Onaylama hakkı
  Tüm etkilenen kişilere, Avrupa direktifi ve müfettiş düzenleyici tarafından, kendileriyle ilgili kişisel bilgilerin işlenip işlenmediğine ilişkin işlemden sorumlu olan kuruluştan onay talep etme hakkı verilir. Etkilenen bir kişi, bu hakkını onaylama hakkına sahip olmak isterse, veri koruma memurumuzla veya bu konuda herhangi bir zamanda işlem yapmaktan sorumlu bir başka çalışanla iletişime geçebilir.
 • b) Bilgi edinme hakkı
  15 GDPR uyarınca, kişisel verilerin işlenmesiyle etkilenen kişilerin tümü, kendileri hakkında tutulan kişisel veriler hakkında işlem yapmaktan sorumlu kuruluştan bilgi almak ve bu bilginin bir kopyasını ücretsiz olarak almak için Avrupa direktifi ve düzenleyici düzenleyici tarafından yetkilendirme hakkına sahiptir. şarj etmek. Ayrıca, Avrupa direktifi ve düzenleyici düzenleyici, etkilenen kişiye aşağıdaki bilgilere hak verir:
  • işlemenin amaçları
  • işlenen kişisel veri kategorileri
  • Özellikle diğer ülkelerdeki veya uluslararası kuruluşlardaki alıcılar için kişisel verilerin kime veya açıklanacağı alıcı veya alıcı kategorileri
  • mümkünse, kişisel verilerin saklanacağı planlanan süre veya bu mümkün değilse, bu sürenin oluşturulması için kriterler
  • kişisel bilgilerin düzeltilmesi ya da silinmesi hakkının varlığı ya da işlenmeden sorumlu işlem tarafından işlenmenin sınırlandırılması ya da bu işleme itiraz etme hakkı
  • Düzenleyici bir makama şikayette bulunma hakkının varlığı
  • Kişisel veriler etkilenen kişiden alınmadıysa: verilerin kaynağıyla ilgili tüm mevcut bilgiler
  • Sanata uygun olarak profil oluşturma dahil olmak üzere otomatik karar verme süreçlerinin varlığı. 22, para. 1 ve 4 GDPR ve - en azından bu durumlarda - ilgili mantık ve menzile ilişkin anlamlı bilgiler, artı etkilenen kişi için bu tür işlemlerin istenen sonuçları
  Ayrıca, etkilenen kişi kişisel verilerin yabancı bir ülkeye mi yoksa uluslararası bir kuruluşa mı iletildiğine dair bilgi edinme hakkına sahiptir. Bu durumda, etkilenen kişi, bu iletimle birlikte uygun garantiler hakkında bilgi alma hakkına da sahiptir.
  Etkilenen bir kişi bu bilgiyi kullanma hakkına sahip olmak isterse, veri koruma memurumuzla veya bu konuda herhangi bir zamanda işlem yapmaktan sorumlu bir başka çalışanla iletişim kurabilir.
 • c) Düzeltme hakkı
  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen tüm kişilerin, Avrupa Direktifinin ve kanun düzenleyicisinin 16 ncı maddeye uygun olarak verdikleri gibi, kendileriyle ilgili yanlış kişisel verilerin derhal düzeltilmesini talep etme hakkı vardır. Ayrıca, etkilenen kişi, eksik kişisel verilerin tamamlanmasını talep etme hakkına sahiptir - ve bu, işlemin amaçlarını dikkate alarak, ek bir açıklama içerebilir.
  Etkilenen bir kişi bu hakkı düzeltme hakkına başvurmak isterse, veri koruma memurumuzla veya bu konuda herhangi bir zamanda işlem yapmaktan sorumlu bir başka çalışanla iletişim kurabilir.
 • d) Silme hakkı (unutulma hakkı)
  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herkesin, Avrupa Direktifinin ve 17 nci maddeye göre düzenleyici düzenleyici tarafından verildiği gibi, kendileriyle ilgili kişisel bilgilerin işlenmesinden sorumlu olan organdan talep edilmesi derhal silinir. Aşağıdaki sebepler geçerlidir ve işleme gerekmemektedir.
  • Kişisel veriler, artık gerekli olmadığı bir amaç için toplandı veya başka bir şekilde işlendi.
  • Etkilenen kişi, işin sanat esasına uygun olduğu rızasını iptal eder. 6, para. 1, bir GSYİH veya sanat mektup. 9, para. 2, bir GSYİH'ya mektup yazdı ve işleme için başka yasal dayanak yok.
  • Etkilenen kişi, işleme göre sanat eserine göre hareket eder. 21, para 1 GDPR, ve işlemenin ya da etkilenen kişinin sanatla ilgili olarak işlemeye itiraz etmesi için haklı sebepler yoktur. 21, para. 2 GSYİH.
  • Kişisel veriler yasa dışı olarak işlendi.
  • Kişisel bilgilerin silinmesi, Birlik yasalarına ve işlemden sorumlu kuruluşun tabi olduğu Üye Devletin kanunlarına göre yasal zorunluluğa uymak için gereklidir.
  • Kişisel veriler, bilgi toplumu tarafından sanat ile ilgili sunulan hizmetler ile ilgili olarak toplanmıştır. 8, para. 1 GSYİH.
  Yukarıdaki nedenlerden biri geçerli olursa ve etkilenen bir kişi KAS tarafından tutulan kişisel verileri silmek isterse, veri koruma memurumuzla veya herhangi bir zamanda işlemekten sorumlu olan bir başka çalışanla iletişim kurabilirler. KAS veri koruma yetkilisi veya başka bir çalışan, silme talebinin derhal yerine getirilmesini sağlayacaktır.
  Kişisel veriler KAS tarafından kamuya açıklanmışsa ve şirketimiz sanat esasına göre işlenmesinden sorumlu olan kuruluş olarak ele alınmışsa. 17, para. 1 GSYİH, kişisel verileri silmekle yükümlüdür, daha sonra KAS, mevcut teknoloji ve uygulama maliyetlerini göz önünde bulunduracak ve açıklanan kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu diğer organları bilgilendirmek üzere, teknik kişiler de dahil olmak üzere, uygun önlemleri alacaktır. Veri işlemeden sorumlu olan bu diğer kurumlar, bu kişisel verilere olan tüm linkleri siler veya bu kişisel verilerin kopyalarını veya kopyalarını, işleme sağlamaya gerek yoktur. KAS veri koruma görevlisi veya başka bir çalışan, bireysel olarak gerekli adımları atacaktır.
 • e) İşlemenin kısıtlanması hakkı
  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen tüm kişilerin, aşağıdaki koşullardan birinin yerine getirilmesi durumunda işlemden sorumlu organ tarafından işlenmenin sınırlandırılmasını talep etmek için, Avrupa Direktifinin ve kanun düzenleyicisinin 18 GDPR uyarınca vermiş olduğu gibi bir hakkı vardır:
  • Kişisel verilerin doğruluğu, etkilenen kişi tarafından tartışılır, kısıtlama ise, kişisel verilerin doğruluğunu teyit etmek için işlemden sorumlu olan bedenin yer aldığı bir süre için geçerlidir.
  • İşlem yasal değildir, etkilenen kişi kişisel verilerin silinmesini reddeder ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını ister.
  • İşlemden sorumlu organ, artık işlem yapmak için kişisel verileri gerektirmez, ancak etkilenen kişi, yasal taleplerin uygulanması veya savunulması için buna ihtiyaç duyar.
  • Etkilenen kişi işleme göre sanat eserine uygun olarak itiraz etmiştir. 21, para. 1 GDPR ve işlemekten sorumlu olan bedenin haklı nedenlerinin, etkilenen kişininkilerden ağır basıp açmayacağı henüz açık değildir.
  Yukarıdaki koşullardan biri yerine getirilirse ve etkilenen bir kişi KAS tarafından tutulan kişisel verilerin kullanımını kısıtlamak isterse, veri koruma memurumuzla veya herhangi bir zamanda işlenmesinden sorumlu olan bir başka görevli ile iletişim kurabilirler. KAS veri koruma yetkilisi veya başka bir çalışan, işlenmenin sınırlandırılmasını sağlayacak.
 •  f) Veri aktarımı hakkı
  Kişisel verilerin ilenmesinden etkilenen herkesin, Avrupa direktifi ve düzenleyici düzenleyici tarafından verildiği gibi, etkilenen kişi tarafından işlenecek bir yapıya göre yapılandırılmış bir standartta kendileriyle ilgili kişisel verileri alma hakkı vardır. makine tarafından okunabilir format. Ayrıca, bu verilerin, kişisel verilerin sağlandığı işlemden sorumlu vücuttan engellenmeden başka bir cisme aktarılma hakları vardır, bu da işleme tabi tutulmasının sanat 6, paragraf. 1, mektup a, GSYİH veya resim 9, para. 2, a, GDPR veya sanat 6'ya göre bir sözleşmede paragraf. 1, mektup b, GSYİH ve işleme otomatik yöntemler kullanılarak gerçekleştirilir, işlemlerin kamu yararına olan görevinin tamamlanması için işlem yapılmasına ya da işlemden sorumlu kuruluşa verilen kamu yetkilerinin uygulanması sonucuna gerek yoktur.
  Sanat ile ilgili olarak veri aktarma haklarını kullanmada. 20, para. 1, GSYİH, etkilenen kişi aynı zamanda kişisel verilerin bir organdan doğrudan işlenmesinden sorumlu bir başka kuruma aktarımını etkileme hakkına sahiptir; bu, teknik olarak uygulanabilir ve diğer insanların hak ve özgürlüklerinden ödün vermez.
  Veri aktarımı hakkını savunmak için, etkilenen kişi KAS veya herhangi bir çalışanın istediği zaman atadığı veri koruma görevlisine danışabilir.
 • g) İtiraz hakkı
  Kişisel yönergelerin işleyişinden etkilenen herkes, Avrupa direktifi ve düzenleyici düzenleyici tarafından, sanatla ilgili kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir. 6, para. 1, kişisel durumlarıyla ilgili sebeplerden ötürü e-posta ya da f, GDPR. Bu aynı zamanda bu düzenlemelere dayanan profilleme için de geçerlidir.
  KAS, etkilenen kişinin çıkarlarını, haklarını ve özgürlüklerini ağır basan işlemlerin acil tescilli nedenlerine dair kanıt sağlayamadığı sürece ya da hukuki iddiaları uygulamak ya da savunmaya hizmet etmedikçe, bir itiraz durumunda kişisel verilerin ilenmesini durduracaktır.
  KAS, doğrudan reklamı yürütmek için kişisel verileri işliyorsa, etkilenen kişi, bu türden reklamların amaçları doğrultusunda kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir. Bu ayrıca, bu tür bir doğrudan reklam ile ilgili profil oluşturma için de geçerlidir. Etkilenen kişi doğrudan reklamcılık amacıyla KAS tarafından işleme tabi tutulursa, KAS artık bu amaçlar için kişisel verileri işlemeyecektir.
  Kişisel durumlarıyla ilgili nedenlerden dolayı, etkilenen kişi ayrıca KAS tarafından bilimsel veya tarihi araştırma amaçlı veya sanatla ilgili istatistiksel amaçlar için kişisel bilgilerin ilgili işlemine itiraz etme hakkına sahiptir. 89, para. 1 GDPR, bu işlemin kamu yararındaki bir görevin yerine getirilmesi için gerekli olmadığı sürece.
  İtiraz hakkını savunmak için, etkilenen kişi KAS veri koruma görevlisine veya doğrudan herhangi bir çalışanına danışabilir. Ayrıca, etkilenen kişi, 2002/58 / EU sayılı direktiften bağımsız olarak, bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımı ile bağlantılı olarak teknik şartnamelere dayanan otomatik süreçler kullanarak itiraz etme haklarını kullanmakta serbesttir.
 • h) Profil oluşturma dahil olmak üzere bireysel durumlarda otomatik kararlar
  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen tüm kişilerin, Avrupa direktifi ve kanun düzenleyici tarafından verildiği gibi, yalnızca otomatik işleme - profil oluşturma da dahil olmak üzere - karar verme sürecine tabi olmamasına ve yasal bir imaya sahip olma hakkına sahiptir. Onları ya da benzer şekilde bunları önemli bir şekilde riske sokarak, (1) etkilenen kişi ile işlemden sorumlu organ arasındaki sözleşmenin imzalanması ya da yerine getirilmesi için gerekli kararı vermemek, ya da (2) Birlikten yasal düzenlemeler ya da İşleme tabi tutulan organın, işleme yetkili olduğunu kabul eden üye devletler ve bu yasal düzenlemeler, hak ve özgürlükleri korumak için uygun tedbirleri ve etkilenen kişinin haklı çıkarlarını içerir veya (3) işlem, açık rıza ile gerçekleşir. etkilenen kişinin.
  Karar, (1) etkilenen kişi ile işlemden sorumlu organ arasındaki sözleşmenin yerine getirilmesinin tamamlanması için gerekliyse veya (2) etkilenen kişinin açık rızasıyla alınmışsa (2) hakların korunması için gerekli önlemleri alır. ve etkilenen kişinin, işten sorumlu organ adına bir kişinin katılımını, kendi bakış açılarını sunma hakkını ve karara itiraz etme hakkını da içeren, etkilenen kişinin özgürlükleri ve haklı çıkarları.
  Etkilenen bir kişi, bu kararları otomatik kararlarla ilgili olarak uygulamak isterse, veri koruma memurumuzla veya bu konuda herhangi bir zamanda işlem yapmaktan sorumlu bir başka çalışanla iletişim kurabilirler.
 • i) Veri koruma yasaları uyarınca onaylamayı iptal etme hakkı
  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herkesin, Avrupa Direktifinin ve yönetmelik düzenleyicisinin 21'inci maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayını herhangi bir zamanda iptal etme hakkı vardır.
  Etkilenen bir kişi, bu rızasını iptal etme hakkını kullanmak isterse, veri koruma memurumuzla veya bu konuda herhangi bir zamanda işlem yapmaktan sorumlu bir başka çalışanla iletişim kurabilirler. Onay veya nesneyi iptal etme hakkınızı kullanmak isterseniz, datenschutz@remove-this.schmersal.com adresine bir e-posta yollamanız yeterlidir.

13. İş uygulamaları ve uygulama süreçleri için veri koruma

İşlemden sorumlu organ, başvuru sürecini tamamlamak amacıyla başvuru sahiplerinin kişisel verilerini toplar ve işler. Veriler ayrıca elektronik olarak da işlenebilir. Bu durum özellikle, başvuru sahibinin, ilgili başvuru evraklarını, elektronik posta veya e-posta gibi elektronik yollarla sunması durumunda, sorumlu kişi bunları işleyebilsin. KAS'a yapılan başvuru doğrultusunda toplanan ve işlenen tüm kişisel veriler, teknik ve kurumsal önlemler yoluyla yetkisiz erişim ve manipülasyona karşı korunmaktadır. İşlemden sorumlu organ, başvuru sahibi ile iş sözleşmesi imzalarsa, iletilen veriler, iş sözleşmesinin amaçları doğrultusunda, yasal düzenlemelere uygun olarak saklanır. işleminden sorumlu vücut adayı ile yazılı iş sözleşmesi sonuçlandırmak etmezse, uygulama dokümanlar otomatik olacak aday reddetme kararı tebliğ edildikten sonra, altı ay silinen silme sorumlu vücudun diğer meşru çıkarlarına zarar etmemek şartıyla işleme. Bu bağlamdaki diğer yasal menfaatler arasında Genel Eşit Muamele Yasası (AGG) kapsamındaki davalarda ispat yükü bulunmaktadır. Eğer sanata uygun açık onay verdiyseniz. 6, para. 1, fıkra 1, bir GDPRa mektubu, başvurunuzu şirketimiz içinde işlemek ve size alakalı mesajlar göndermek için kişisel verilerinizi kullanacağız. Onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir. UFranke@remove-this.schmersal.com adresine herhangi bir zamanda e-posta ile iptal gönderebilirsiniz.

14. Çerezler

Web sitemizde çerezleri kullanıyoruz. Bunlar, web sitemizi ziyaret ettiğinizde tarayıcınız tarafından otomatik olarak oluşturulan ve cihazınızda (dizüstü bilgisayar, tablet, akıllı telefon veya benzeri) saklanan küçük dosyalardır. Çerezler cihazınıza zarar vermez, virüs, Truva atı veya diğer kötü amaçlı yazılım içermez. Çerez, kullanılan belirli cihaza göre bilgi kaydeder. Ancak bu, kimliğiniz hakkında doğrudan bilgi alabileceğimiz anlamına gelmez. Çerezlerin kullanılmasının nedenlerinden biri, hizmetlerimizi sizin için daha kolay hale getirmektir. Örneğin, web sitemizin hangi sayfalarını ziyaret ettiğinizi görmek için oturum çerezleri olarak bilinenleri kullanıyoruz. Sitemizden çıktığınızda bunlar otomatik olarak silinir.

Ayrıca, kullanım kolaylığını optimize etmek için geçici çerezler kullanıyoruz, bunlar belirli bir süre için cihazınızda saklanır.

Hizmetlerimizi kullanmak için web sitemizi tekrar ziyaret ederseniz, bizi daha önce ziyaret ettiğinizi ve hangi giriş ve ayarların sağlandığını otomatik olarak algılar, böylece bunları tekrarlamanız gerekmez. Ayrıca web sitemizin kullanımı hakkında istatistik üretmek ve bunları optimize etmek için hizmetlerimizi değerlendirmek için çerezleri kullanıyoruz. Web sitemizi tekrar ziyaret ederseniz, bu çerezler daha önce ziyaret ettiğinizi tespit etmemizi sağlar. Bu çerezler, belirli bir süre sonra otomatik olarak silinir.

Çerezler tarafından işlenen veriler yukarıdaki amaçlar için gereklidir ve haklı çıkarlarımızı ve üçüncü tarafların sanat esasına göre korunmasını gerektirir. 6, para. 1, fıkra 1, f harfi GDPR.

Çoğu tarayıcı çerezleri otomatik olarak kabul eder. Ancak, tarayıcınızı bilgisayarınıza çerez kaydetmemesi için veya yeni bir çerez kaydetmeden önce her zaman bir bildirim görüntülemek için yapılandırabilirsiniz. Ancak çerezleri tamamen devre dışı bırakmak, web sitemizdeki tüm fonksiyonları kullanamayacağınız anlamına gelebilir.

15. Facebook uygulama ve kullanımı ile ilgili veri gizliliği şartları

İşlemden sorumlu kuruluş, bu web sitesinde Facebook'tan bileşenleri gömdü. Facebook bir sosyal ağdır.

Sosyal ağ, genellikle kullanıcıların birbirleri arasında iletişim kurmalarına ve sanal bir alan içerisinde etkileşime geçmelerine olanak tanıyan çevrimiçi bir topluluk olan internetteki bir sosyal buluşma mekanıdır. Bir sosyal ağ, görüş ve deneyimlerin paylaşılması için bir platform olarak ya da internet topluluğunun kişisel veya şirketle ilgili bilgileri sağlamasına olanak sağlayabilir. Diğer şeylerin yanı sıra, Facebook sosyal ağ kullanıcılarının özel profiller oluşturmasına, arkadaş istekleri yoluyla fotoğraf ve ağ yüklemesine olanak tanır.

Facebook operatörü Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ABD'dir. Etkilenen bir kişi ABD veya Kanada dışında yaşıyorsa, kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu olan kuruluş, Facebook Ireland Ltd., 4 Büyük Kanal Meydanı, Büyük Kanal Limanı, Dublin 2, İrlanda'dır.

Bir Facebook bileşeni (Facebook eklentisi) dahil olmak üzere, işlemden sorumlu kuruluş tarafından işletilen web sitesinin her bir sayfasına her erişildiğinde, etkilenen kişinin bilgi teknolojisi sistemi üzerindeki internet tarayıcısı otomatik olarak bir görüntüyü indirmek için tetiklenir. Facebook'tan ilgili Facebook bileşeni. Tüm Facebook eklentilerine genel bakış https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE adresinde bulunabilir. Bu teknik süreç doğrultusunda Facebook, web sitemizin hangi alt sayfalarının etkilenen kişi tarafından ziyaret edildiğini öğrenir.

Etkilenen kişi aynı zamanda Facebook'a da giriş yaptıysa, web sitemizin etkilenen kişi tarafından web sitemize her erişiminde ve web sitemizin süresi boyunca web sitemizin hangi alt sayfalarının ziyaret edildiği hakkında bilgi verilir. ziyareti. Bu bilgi Facebook bileşeni tarafından toplanır ve Facebook tarafından etkilenen kişinin ilgili Facebook hesabına atanır. Etkilenen kişi, web sitemize yerleştirilmiş bir Facebook düğmesini, örneğin “Beğen” düğmesini çalıştırırsa veya etkilenen kişi bir yorum gönderirse, Facebook bu bilgileri etkilenen kişinin kişisel Facebook kullanıcı hesabına atar ve bu kişisel verileri kaydeder.

Facebook bileşeni, etkilenen kişinin web sitemizi ziyaret ettiği noktada Facebook'a giriş yapmış olması halinde, etkilenen kişinin web sitemizi ziyaret ettiği gerçeği hakkında Facebook bilgilerini her zaman verir, bu durum etkilenen kişinin Facebook'u tıklayıp tıklamadığından bağımsızdır. bileşen veya değil. Etkilenen kişi, bu tür bilgilerin Facebook'a aktarılmasını istemiyorsa, web sitemize erişmeden önce Facebook hesabından çıkış yaparak bunu engelleyebilir.

Facebook tarafından https://de-de.facebook.com/about/privacy/ adresinde yayınlanan gizlilik yönergeleri, kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve Facebook ile kullanımı hakkında bilgi sağlar. Ayrıca, Facebook'un etkilenen kişilerin gizliliğini korumak için sunduğu seçeneklerin neler olduğunu açıklıyorlar. Ayrıca, http://webgraph.com/resources/facebookblocker/ adresinden satın alınabilecek, Facebook'un Webgraph'tan Facebook Engelleyicisi tarafından bastırılmasını sağlayan çeşitli uygulamalar da mevcuttur. Bu uygulamalar etkilenen kişi tarafından Facebook'a veri aktarımını bastırmak için kullanılabilir.

16. Google Analytics uygulamasına ve kullanımına ilişkin veri gizliliği şartları (anonimleştirme işleviyle birlikte)

İşlemden sorumlu kuruluş, bu web sitesinde Google Analytics'ten (anonimleştirme işleviyle) gömülü bileşenlere sahiptir. Google Analytics bir web analizi hizmetidir. Web analizi, web sitelerinde ziyaretçi davranışıyla ilgili verilerin toplanması, toplanması ve değerlendirilmesidir. Diğer şeylerin yanı sıra, bir web analizi, etkilenen bir kişinin belirli bir web sitesine (yönlendiren olarak bilinir) eriştiği web sitesindeki verileri kaydeder; bu, bir alt sayfanın ne sıklıkta ve ne kadar süreyle görüntülendiğine ilişkin olarak web sitesinin alt sayfalarına erişilmiştir. . Web analizi, öncelikle web sitesini optimize etmek ve İnternet reklamcılığı için analiz fayda maliyetini gerçekleştirmek için kullanılır.

Google Analytics bileşeninin operatörü Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD'dir.

İşlenmeden sorumlu kuruluş, Google Analytics üzerinden web analizi için "_gat._anonymizeIp" uzantısını kullanır.Bu uzantı, etkilenen kişinin İnternet bağlantısının IP adresinin, web sitemize bir Üye Devletten erişildiğinde Google tarafından kısaltılması ve anonim hale getirilmesi anlamına gelir. Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı üzerinde anlaşmaya imza atan başka bir ülkenin.

Google Analytics bileşenlerinin amacı, web sitemizdeki ziyaretçi akışlarını analiz etmektir. Diğer şeylerin yanı sıra, Google, web sitemizin kullanımını değerlendirmek için web sitemizin kullanımını değerlendirmek amacıyla web sitemizin kullanımı ile ilgili daha fazla hizmet sunmak amacıyla web sitemizi kullanmamızı değerlendirmek için elde edilen veri ve bilgileri kullanır.

Google Analytics, etkilenen kişinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez ayarlar. Yukarıda hangi çerezler açıklanmıştır. Çerezin ayarlanması, Google’ın web sitemizin kullanımını analiz etmesine izin verir. Bir Google Analytics bileşeninin işlenmesinden ve dahil edilmesinden sorumlu kuruluş tarafından işletilen web sitesinin her bir sayfasına her erişildiğinde, etkilenen kişinin bilgi teknolojisi sistemi üzerindeki internet tarayıcısı, ilgili Google Analytics bileşeni tarafından veri aktarımı için otomatik olarak tetiklenir. çevrimiçi analizin Google’daki amaçları. Bu teknik sürecin bir parçası olarak Google, etkilenen kişinin IP adresi gibi kişisel verilerin farkında olur. Bu daha sonra Google tarafından ziyaretçinin kaynağını türetmek ve sonuç olarak komisyon hesaplarını tıklatıp etkinleştirmek için kullanılır.

Çerezler, erişim zamanı, web sitesinin erişildiği yer ve etkilenen kişinin ziyaret sıklığı gibi kişisel bilgileri kaydetmek için kullanılır. Web sitemizi her ziyaret edişinde, etkilenen kişinin kullandığı internet bağlantısının IP adresi de dahil olmak üzere bu kişisel veriler Amerika’da Google’a iletilir. Bu kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri'nde Google tarafından kaydedilir. Bazı durumlarda, Google teknik işlemle elde edilen bu kişisel bilgileri üçüncü taraflara iletebilir.

Yukarıda açıklandığı gibi, etkilenen kişi, kullandıkları İnternet tarayıcısında ilgili ayarları değiştirerek, çerezlerin kaydedilmesini sürekli olarak engelleyerek, web sitemiz tarafından çerezlerin kaydedilmesini engelleyebilir. Kullanılan İnternet tarayıcısında bu ayarı değiştirmek, Google’ın, etkilenen kişinin bilgi teknolojisi sistemi üzerindeki çerezini kaydetmesini de engelleyecektir. Google Analytics tarafından zaten kaydedilmiş bir çerez, internet tarayıcısı veya başka bir yazılım tarafından herhangi bir zamanda silinebilir.

Etkilenen kişi ayrıca, bu web sitesinin kullanımı veya bu verilerin işlenmesi hakkında Google Analytics tarafından oluşturulan verilerin kaydına itiraz etme veya bunları engelleme seçeneğine de sahiptir. Bunu yapmak için, etkilenen kişi https://tools.google.com/dlpage/gaoptout adresinden bir tarayıcı eklentisi indirmeli ve yüklemelidir. Bu tarayıcı eklentisi, Google Analytics'e web sitesi ziyaretleri ile ilgili hiçbir veri ve bilginin Google Analytics'e iletilemeyeceğini bildirmek için JavaScript'i kullanır. Google, tarayıcı eklentisinin yüklemesini bir itiraz olarak yorumlar. Etkilenen kişinin bilgi teknolojisi sistemi silinir, biçimlendirilir veya daha sonra yeniden yüklenirse, etkilenen kişi Google Analytics'i devre dışı bırakmak için tarayıcı eklentisini yeniden yüklemelidir. Tarayıcı eklentisi, etkilenen kişi veya bunu yapma yetkisi olan başka bir kişi tarafından kaldırılır veya devre dışı bırakılırsa, tarayıcı eklentisi yeniden yüklenebilir veya yeniden etkinleştirilebilir.

Google'ın geçerli veri gizliliği şartları hakkında daha fazla bilgiyi https://www.google.co.uk/intl/eng/policies/privacy/ ve https://www.google.com/analytics/terms/gb.html adreslerinde bulabilirsiniz. Google Analytics https://www.google.com/intl/en_uk/analytics/#?modal_active=none adresinde daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

17. Google + 'nın uygulaması ve kullanımıyla ilgili veri gizliliği şartları

İşlemden sorumlu kuruluş, bu web sitesinde bir Google+ bileşeni olarak Google+ düğmesini barındırdı. Google+, bir sosyal ağ olarak bilinir. Sosyal ağ, genellikle kullanıcıların birbirleri arasında iletişim kurmalarına ve sanal bir alan içerisinde etkileşime geçmelerine olanak tanıyan çevrimiçi bir topluluk olan internetteki bir sosyal buluşma mekanıdır. Bir sosyal ağ, görüş ve deneyimlerin paylaşılması için bir platform olarak ya da internet topluluğunun kişisel veya şirketle ilgili bilgileri sağlamasına olanak sağlayabilir. Google+, diğer şeylerin yanı sıra, sosyal ağ kullanıcılarının özel profiller oluşturmasına, arkadaş istekleri yoluyla fotoğraf ve ağ yüklemesine olanak tanır.

Google + 'nın operatörü Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD'dir.

Google + 'nın işlenmesinden sorumlu bir web sitesinin işlettiği ve bir Google+ düğmesi dahil olmak üzere tek tek sayfalarına her erişildiğinde, Google'ın ilgili Google+ düğmesinin bir görüntüsünü indirmek için etkilenen kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısı otomatik olarak tetiklenir. Bu teknik sürece uygun olarak, Google, web sitemizin hangi alt sayfalarının etkilenen kişi tarafından ziyaret edildiğini öğrenir. Google+ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi https://developers.google.com/+/ adresinden edinilebilir.

Etkilenen kişi aynı zamanda Google + 'da da aynı zamanda oturum açtıysa, web sitemizin etkilenen kişi tarafından siteye her erişilişinde ve bu süre boyunca web sitemizin hangi alt sayfalarının etkilenen kişi tarafından ziyaret edildiği hakkında bilgi verilir. ziyareti. Bu bilgiler Google+ düğmesi tarafından toplanır ve Google tarafından etkilenen kişinin ilgili Google+ hesabına atanır.

Etkilenen kişi, bir Google +1 öneri sunmak için web sitemize yerleştirilmiş Google+ düğmelerinden birini etkinleştirirse, Google bu bilgileri etkilenen kişinin kişisel Google+ kullanıcı hesabına atar ve bu kişisel verileri kaydeder. Google, Google + 1 tavsiyesini etkilenen kişiden kaydeder ve bu durumdan etkilenen kişinin kabul ettiği şart ve koşullara uygun olarak bunu herkese görünür hale getirir. Bu web sitesindeki etkilenen kişi tarafından sunulan bir Google +1 önerisi, etkilenen kişinin kullandığı Google +1 hesabının adı ve kaydedilen profil fotoğrafı gibi diğer kişisel verilerle birlikte saklanır ve işlenir. diğer Google hizmetleri, örneğin Google arama motoru sonuçları, etkilenen kişinin veya diğer yerlerin Google hesabı, örneğin İnternet sayfalarında veya reklamlarla bağlantılı olarak. Google ayrıca bu siteyi ziyaretini Google'ın diğer kişisel verilerine de bağlayabilir. Google ayrıca, bu kişisel verileri farklı Google hizmetlerini iyileştirmek veya optimize etmek amacıyla da kaydeder.

Google+ düğmesi, etkilenen kişinin web sitemizi ziyaret ettiği sırada Google + 'da oturum açtıysa, etkilenen kişinin web sitemizi ziyaret ettiği gerçeği hakkında Google'a her zaman bilgi verir. Bu durum, etkilenen kişinin Google +' yı tıklayıp tıklamadığıyla ilgili değildir. düğmesine veya değil.

Etkilenen kişi bu tür bilgilerin Google'a aktarılmasını istemiyorsa, web sitemize erişmeden önce Google + hesaplarından çıkış yaparak bunu engelleyebilir.

Google'ın geçerli veri gizliliği şartları hakkında daha fazla bilgiyi https://www.google.co.uk/intl/eng/policies/privacy/ adresinde bulabilirsiniz. Google'dan Google + 1 düğmesi hakkında daha fazla bilgiyi https://developers.google.com/+/web/buttons-policy adresinde bulabilirsiniz.

18. Google AdWords’ün uygulanması ve kullanımıyla ilgili veri gizliliği şartları

İşlemden sorumlu kuruluş, bu web sitesine Google AdWords'ü yerleştirdi. Google AdWords, reklamverenlerin reklamları Google arama motoru sonuçlarında ve Google reklamcılık ağında görüntülemelerini sağlayan bir İnternet reklamcılık hizmetidir. Google AdWords, reklamverenlerin, reklamların yalnızca arama motoruna anahtar kelimelerle ilgili bir arama terimi girmiş olması durumunda, reklamların yalnızca Google arama motoru sonuçlarında gösterileceği belirli anahtar kelimeleri tanımlamasına olanak tanır. Google reklamcılık ağında reklamlar otomatik bir algoritma ile gösterilir ve önceden tanımlanmış anahtar kelimelere dayalı olarak konuyla ilgili web sitelerine dağıtılır.

Google AdWords hizmetinin operatörü Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD'dir.

Google AdWords'ün amacı, üçüncü taraf şirketlerin web sitelerinde ve Google arama sonuçlarında ve sitemizdeki harici reklamları göstererek ilgiyle alakalı reklamları göstererek web sitemizi tanıtmaktır.

Etkilenen bir kişi web sitemize Google reklamı üzerinden ulaşırsa, etkilenen kişinin bilgi teknolojisi sistemi Google’dan dönüşüm çerezi olarak bilinen bilgileri saklar. Yukarıda hangi çerezler açıklanmıştır. Bir dönüşüm çerezi, 30 gün sonra geçerli olmayı durdurur ve etkilenen kişiyi tanımlamak için kullanılamaz. Tanımlama bilgisi hala geçerliyse, dönüşüm çerezi, belirli alt sayfaların, örneğin bir çevrimiçi mağaza sistemindeki alışveriş sepetinin web sitemizden erişilip girilmediğini belirlemek için kullanılabilir. Dönüşüm çerezi, hem biz hem de Google'ın, bir AdWords reklamı aracılığıyla web sitemize ulaşan etkilenen bir kişinin gelir elde edip etmediğini, yani bir satın alma işlemini tamamlayıp tamamlamadığını veya iptal edip etmediğini görmesine izin verir.

Dönüşüm çerezi kullanılarak toplanan veriler ve bilgiler, Google tarafından web sitemize yönelik ziyaret istatistikleri oluşturmak için kullanılır. Bu ziyaret istatistikleri, AdWords reklamları tarafından bize yönlendirilen toplam kullanıcı sayısını belirlemek için, yani, AdWords reklamlarımızı gelecekte optimize etmemiz için ilgili AdWords reklamının başarısını veya başarısızlığını belirlemek amacıyla tarafımızca kullanılmaktadır. Şirketimiz, başka hiçbir Google AdWords reklamcılığı müşterisi, Google'dan etkilenen kişinin tanımlanabildiği bilgileri almamaktadır.

Dönüşüm çerezi, kişisel bilgileri, örneğin etkilenen kişi tarafından ziyaret edilen web sitelerini kaydeder. Web sitemiz her ziyaret edildiğinde, etkilenen kişinin kullandığı internet bağlantısının IP adresi de dahil olmak üzere bu kişisel veriler, Google’da ABD’ye gönderilmektedir. Bu kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri'nde Google tarafından kaydedilir. Bazı durumlarda, Google teknik işlemle elde edilen bu kişisel bilgileri üçüncü taraflara iletebilir.

Yukarıda açıklandığı gibi, etkilenen kişi, kullandıkları İnternet tarayıcısında ilgili ayarları değiştirerek, çerezlerin kaydedilmesini sürekli olarak engelleyerek, web sitemiz tarafından çerezlerin kaydedilmesini engelleyebilir. Kullanılan internet tarayıcısında bu ayarın değiştirilmesi, Google’ın etkilenen kişinin bilgi teknolojisi sistemine bir dönüşüm çerezi kaydetmesini de engelleyecektir. Google AdWords tarafından önceden kaydedilmiş bir çerez de, İnternet tarayıcısı veya başka bir yazılım tarafından her zaman silinebilir.

Ayrıca, etkilenen kişi, Google’la ilgi alanına dayalı reklamları reddetme seçeneğine sahiptir. Bunu yapmak için, etkilenen kişi kullandıkları tüm İnternet tarayıcılarından www.google.de/settings/ads adresine gitmeli ve ayarları buna göre değiştirmelidir.

Google'ın geçerli veri gizliliği şartları hakkında daha fazla bilgiyi https://www.google.co.uk/intl/eng/policies/privacy/ adresinde bulabilirsiniz.

19. LinkedIn uygulamasına ve kullanımına ilişkin veri gizliliği şartları

İşlemden sorumlu kuruluş, bu web sitesinde LinkedIn Corporation'ın bileşenlerini barındırmaktadır. LinkedIn, kullanıcıların mevcut iş bağlantılarına bağlanmalarını ve yenilerini oluşturmalarını sağlayan İnternet tabanlı bir sosyal ağdır. LinkedIn 200'den fazla ülkede 400 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya sahiptir. Bu, LinkedIn'yi şu anda iş bağlantıları ve dünyanın en çok ziyaret edilen web sitelerinden biri için en büyük platform yapar.

LinkedIn, LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, ABD tarafından işletilmektedir. ABD dışındaki veri gizliliği konularının iletişim bilgileri şunlardır: LinkedIn Ireland, Gizlilik Politikası Sorunları, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, İrlanda.

Yerleşik bir LinkedIn bileşenine (LinkedIn eklentisi) sahip web sitemizin bir sayfasını ziyaret ettiğinizde, bileşen, etkilenen kişinin kullandığı tarayıcıyı, öğenin bir kopyasını LinkedIn'den indirmesini tetikler. LinkedIn eklentileri hakkında daha fazla bilgiyi developer.linkedin.com/plugins adresinde bulabilirsiniz. Bu teknik sürece göre LinkedIn, web sitemizin hangi alt sayfalarının etkilenen kişi tarafından ziyaret edildiğini öğrenir

https://developer.linkedin.com/plugins adresinde bulabilirsiniz. Bu teknik sürece göre LinkedIn, web sitemizin hangi alt sayfalarının etkilenen kişi tarafından ziyaret edildiğini öğrenir.

Etkilenen kişi aynı zamanda LinkedIn'de de oturum açmışsa, web sitemizin etkilenen kişi tarafından web sitemize her erişilişinde ve bu süre boyunca web sitemizin hangi alt sayfalarının etkilenen kişi tarafından ziyaret edildiği hakkında bilgi verilir. ziyareti. Bu bilgiler, LinkedIn bileşeni tarafından toplanır ve LinkedIn tarafından etkilenen kişinin ilgili LinkedIn hesabına atanır. Etkilenen kişi web sitemize yerleştirilmiş olan LinkedIn düğmelerinden birini etkinleştirirse, LinkedIn bu bilgileri etkilenen kişinin kişisel LinkedIn kullanıcı hesabına atar ve bu kişisel verileri kaydeder.

LinkedIn bileşeni, etkilenen kişinin web sitemizi ziyaret ettiği noktada LinkedIn'e giriş yapmış olması durumunda, etkilenen kişinin web sitemizi ziyaret ettiği gerçeği hakkında her zaman LinkedIn bilgisini verir. Bu, etkilenen kişinin web sitelerini ziyaret edip etmediğine bakmaksızın bileşen veya değil. Etkilenen kişi, bu tür bilgilerin LinkedIn'ye aktarılmasını istemiyorsa, web sitemize erişmeden önce LinkedIn hesabından çıkış yaparak bunu engelleyebilir.

LinkedIn, https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls, adresinde e-posta mesajlarının, metin mesajlarının ve hedefli reklamların aboneliğini iptal etme ve reklam ayarlarını yönetme seçeneğini sunar. LinkedIn ayrıca çerezleri kaydedebilen Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua ve Lotame gibi iş ortaklarını da kullanmaktadır. Bu çerezler https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy engellenebilir. LinkedIn'den geçerli veri gizliliği şartları  https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy adresinde görüntülenebilir. LinkedIn’den gelen çerez yönergeleri https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

20. Xing'in uygulama ve kullanımı ile ilgili veri gizliliği şartları

İşlemden sorumlu kuruluş, bu web sitesinde Xing'in bileşenlerini barındırdı. Xing, kullanıcıların mevcut iş bağlantılarına bağlanmasına ve yenilerini oluşturmasına olanak veren İnternet tabanlı bir sosyal ağdır. Bireysel Xing kullanıcıları kişisel profiller oluşturabilir. Şirketler, örneğin, şirket profillerini kurabilir veya Xing'te iş ilanlarını yayınlayabilirler.

Xing XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Almanya tarafından işletilmektedir.

Bir Xing bileşeni (Xing eklentisi) içeren ve işlemden sorumlu kuruluş tarafından işletilen web sitesinin her bir sayfasına her erişildiğinde, etkilenen kişinin bilgi teknolojisi sistemi üzerindeki internet tarayıcısı otomatik olarak görüntüyü indirmek için tetiklenir. Xing'in ilgili Xing bileşeni. Xing eklentileri hakkında daha fazla bilgiyi https://dev.xing.com/plugins adresinde bulabilirsiniz. Bu teknik sürece uygun olarak Xing, web sitemizin hangi alt sayfalarının etkilenen kişi tarafından ziyaret edildiğini öğrenir.

Eğer etkilenen kişi aynı zamanda Xing'e de girerse, Xing'e, web sitemizin etkilenen kişi tarafından web sitemize her erişilişinde ve web sitemizin süresi boyunca etkilenen kişi tarafından ziyaret edildiği web sitelerinin belirli alt sayfaları hakkında bilgi verilir. ziyareti. Bu bilgi Xing bileşeni tarafından toplanır ve Xing tarafından etkilenen kişinin ilgili Xing hesabına atanır. Etkilenen kişi web sitemize yerleştirilmiş Xing düğmelerinden birini, örneğin “Paylaş” düğmesini çalıştırırsa, Xing bu bilgiyi etkilenen kişinin kişisel Xing kullanıcı hesabına atar ve bu kişisel verileri kaydeder.

Xing bileşeni, etkilenen kişinin web sitemizi ziyaret ettiği noktada Xing'e giriş yapmış olması durumunda, etkilenen kişinin web sitemizi ziyaret ettiği gerçeği hakkında her zaman Xing bilgisini verir. Bu, etkilenen kişinin Xing'i tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın. bileşen veya değil. Etkilenen kişi bu tür bilgilerin Xing'e aktarılmasını istemiyorsa, sitemize girmeden önce Xing hesabından çıkış yaparak bunu engelleyebilir.

Xing tarafından https://www.xing.com/privacy adresinde yayınlanan gizlilik yönergeleri Xing tarafından kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgi sağlar. Xing ayrıca,  https://www.xing.com/app/share?op=data_protection adresindeki Xing paylaşım düğmesi hakkında veri gizliliği talimatları yayınladı.

21. YouTube uygulamasına ve kullanımına ilişkin veri gizliliği şartları

İşlemden sorumlu kuruluş, bu web sitesinde YouTube’un bileşenlerini barındırdı. YouTube, video yayıncılarının video klipleri ücretsiz olarak yüklemelerine ve diğer kullanıcıların ücretsiz olarak görüntüleme ve bunlara yorum yapmalarına olanak tanıyan bir İnternet video portalıdır. YouTube, her türlü videonun yayınlanmasına izin verir. Bu da, kullanıcıların kendileri tarafından üretilen komple filmlerin ve kutuların, müzik videolarının, fragmanların ve videoların Internet portalında görüntülenmesi anlamına gelir.

İşletme şirketi YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ABD'dir. YouTube, LLC, Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD'nin bir yan kuruluşudur.

Bir YouTube bileşeni (YouTube eklentisi) içeren ve işlenmesinden sorumlu kuruluş tarafından işletilen web sitesinin her bir sayfasına her erişildiğinde, etkilenen kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısı, YouTube'dan alakalı YouTube bileşeni. YouTube hakkında daha fazla bilgiyi  https://www.youtube.com/yt/about/en/ adresinde bulabilirsiniz. Bu teknik sürece uygun olarak, YouTube web sitemizin hangi alt sayfalarının etkilenen kişi tarafından ziyaret edildiğini öğrenir.

Etkilenen kişi aynı anda YouTube'da oturum açtıysa ve bir YouTube videosu içeren bir alt sayfaya erişilirse, YouTube, web sitemizin etkilenen kişinin hangi alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Google ve YouTube tarafından etkilenen kişinin ilgili YouTube hesabına atanan bu bilgiler.

YouTube bileşeni, etkilenen kişinin web sitemizi ziyaret ettiği noktada YouTube'a giriş yapmış olması durumunda, etkilenen kişinin web sitemizi ziyaret ettiği gerçeği hakkında her zaman YouTube'a ve Google'a bilgi verir. Bu, etkilenen kişinin tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın YouTube videosu veya değil. Etkilenen kişi bu tür bilgilerin YouTube'a ve Google'a aktarılmasını istemiyorsa, web sitemize erişmeden önce YouTube hesabından çıkış yaparak bunu engelleyebilir.

YouTube tarafından https://www.google.de/intl/en/policies/privacy/ adresinde yayınlanan gizlilik yönergeleri, YouTube ve Google tarafından kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanımı hakkında bilgi sağlar.

22. İşlem için yasal dayanak

Sanat. 6 GDPR mektubu, şirketimize belirli bir işlem amacına yönelik onay aldığımız tüm işlemler için yasal dayanak olarak hizmet vermektedir. Eğer kişisel verilerin işlenmesi, etkilenen kişinin bir sözleşme tarafı olduğu bir sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekliyse, örneğin, malların tedariki veya hizmetlerin veya karşı hizmetlerin sağlanması için işlenmesi durumunda, işleniyorsa sanat dayanmaktadır. 6 I, mektup b, GSYİH. Aynısı, ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkında soru sormak gibi sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekli olan işlemler için de geçerlidir. Şirketimiz, vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gibi kişisel verilerin işlenmesini gerektiren yasal yükümlülüğe tabi ise, işlem sanat esasına dayanır. 6 I, c harfi, GDPR. Nadir durumlarda, etkilenen kişinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için kişisel verilerin işlenmesi gerekli olabilir. Örneğin, şirketimize gelen bir ziyaretçinin yaralanması, adının, yaşının, sağlık sigortasının ayrıntılarının ve bir doktora, hastaneye veya başka bir üçüncü şahsa iletilmesi gereken diğer kritik bilgilerin bulunması durum böyle olur. İşleme daha sonra sanat esasına dayanacaktır. 6 I, GDPR harfi. Son olarak, işleme sanat esasına dayanabilir. 6 Ben harf GDPR. Bu, şirket tarafımızın haklı çıkarını korumak için gerekliyse, yukarıda belirtilen yasal dayanakların kapsamına girmeyen işlemleri kapsar, bunun sağlanması etkilenen kişinin çıkarları, temel hakları ve temel özgürlüklerinden daha ağır değildir. Özellikle Avrupa mevzuatı tarafından belirtilmişse, bu tür işlemlere izin verilir. Bu bağlamda, etkilenen kişi, işlemden sorumlu organın müşterisiyse, gerekçeli bir menfaatin kabul edilebileceği görüşünü ifade etmiştir (47. maddenin 2. fıkrası, GDPR).

23. Sorumlu işlem veya üçüncü bir tarafın izlediği işlemlerde haklı çıkarlar

Kişisel verilerin işlenmesi sanat esasına dayanıyorsa. 6 I, GDPR harfi, haklı çıkarımız, tüm çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın yararına işimizin yürütülmesi olarak anlaşılmaktadır.

24. Kişisel verilerin saklandığı zaman dilimi

Kişisel verilerin saklanma süresi için kriter ilgili yasal dayanaktır. Uygulanması durursa veya yasal depolama süresi sona ererse, ilgili veriler rutin olarak silinir.

25. Kişisel verilerin sağlanmasıyla ilgili yasal veya sözleşmeli düzenlemeler;

sözleşme sonucu için gereklilik; etkilenen kişinin kişisel verileri sağlama yükümlülüğü; uyumsuzluğun potansiyel sonuçları

Kişisel verilerin sağlanmasının bazen sözleşmeden doğan şartlar (örneğin sözleşme ortağı hakkında bilgi) gibi yasal bir zorunluluk (ör. Vergi düzenlemeleri) olduğunu belirtmek isteriz. Bir sözleşmeyi sonuçlandırmak için, etkilenen kişinin daha sonra işlemek zorunda olduğumuz kişisel verileri sağlaması gerekli olabilir. Örneğin, etkilenen kişi, şirketimizle bir sözleşme imzaladığı zaman kişisel bilgiler vermemize mecburdur. Kişisel verilerin sağlanamaması, sözleşmenin etkilenen kişi ile sonuçlandırılamayacağı anlamına gelir.

26. Otomatik karar verme süreçleri

Sorumlu bir şirket olarak, otomatik karar verme süreçlerini veya profillemeyi kullanmıyoruz.

27. Veri güvenliği

Tüm web sitesi ziyaretleri için, tarayıcınız tarafından desteklenen en yüksek şifreleme düzeyi ile birlikte yaygın SSL işlemini (Güvenli Yuva Katmanı) kullanırız. Kural olarak, bu 256 bit şifreleme. Tarayıcınız 256 bit şifrelemeyi desteklemiyorsa, bunun yerine 128 bit v3 teknolojisini kullanıyoruz. İnternet sitemizin tek bir sayfasının, tarayıcınızın altındaki durum çubuğundaki kilitli asma kilit veya anahtar sembolünden şifrelenmiş olup olmadığını anlayabilirsiniz. Ayrıca verilerinizi yanlışlıkla veya kötü niyetli kurcalamaya, üçüncü şahısların kısmen veya tamamen kaybolmasına, yok edilmesine veya yetkisiz erişimine karşı korumak için uygun teknik ve kurumsal güvenlik önlemleri uygularız. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik gelişmelere paralel olarak sürekli iyileştirilmektedir.

28. Bu gizlilik politikasındaki mevcut durum ve değişiklikler

Bu veri gizliliği bildirimi artık geçerli ve Mayıs 2018'de üretildi. Bu veri gizliliği bildirimini web sitemizin hizmetlerinin daha da geliştirilmesi veya yasal veya resmi gereksinimlere göre değiştirmek gerekebilir. Web gizlilik bildiriminin en güncel sürümüne http://www.schmersal.tr/gizlilik/ adresinden her zaman erişebilir ve çıktı alabilirsiniz.